Fluke säljstoppar och återkallar spänningstestkablar

Tillverkare/säljare informerar. Fluke säljstoppar samt återkallar spänningstestkablar då plastisolatorerna är spröda och kan spricka vilket kan leda till direktkontakt med spänningsförande delar och då ge stötar.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
 • Datum för beslut:2023-06-07
 • Ärendenummer:23EV3650
 • Part i ärendet:Fluke Europe BV
 • Tillverkare:Fluke Corporation
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
 • Varumärke:Fluke
 • Modell:FLUKE-17XX-spänningstestkablar med tre faser och nolla som har tillverkats från april 2021 till och med november 2021.
 • Typ av produkt:Övrigt
 • Brister:Annan

Tekniska brister

Ett problem har identifierats där de svarta formpressade plastisolatorer som täcker anslutningarna till nollbanankontakter på den här kabelsatsen som är tillverkade inom ett kort datumintervall är spröda och kan spricka.  Sprickorna kan uppstå under fabriksmonteringsprocessen eller genom påfrestningar som kan förväntas vid normal drift och rimlig användning. Sprickorna kan vara mycket svåra att se med vanliga inspektionsmetoder och kan sträcka sig från banankontaktshöljet in i det område på kontakten som hålls i handen.  Om det finns sprickor kan det leda till ljusbågar mellan spänningstransienten i nätströmsledaren och användaren, vilket leder till stötar från farliga noll- eller fasledare. Dessutom kan sprickorna sprida sig och leda till ytterligare skador som kan exponera metalldelarna i kontakten, vilket kan leda till direktkontakt. 

Administrativa brister

Fluke Corporation har identifierat ett säkerhetsproblem som påverkar platta FLUKE-17XX-spänningstestkablar med tre faser och nolla som har tillverkats från april 2021 till och med november 2021. De återkallade kablarna säljs separat som kabelersättningssatsen 3PHVL-17XX och ingår i följande satser:

 • Fluke-3540 strömövervakningsenheter
 • Effektloggare i 173x-serien
 • Elkvalitetsloggare i 174x-serien
 • Elkvalitetsanalysatorer i 177x-serien

Fluke har beslutat sig för att återkalla alla kablar med datumkoder enligt nedanstående intervall och ge alla berörda kunder ersättningskablar utan kostnad.
De återkallade kablarna har datumkoder inom följande intervall:
FLUKE-17XX – platt spänningstestkabel med tre faser och nolla, tillverkningsdatum april 2021 till november 2021 med datumkod från 21-04 till och med 21-11. Kablar med datumkoder utanför intervallet ovan berörs INTE av återkallelsen.

Annan information

Sluta OMEDELBART använda alla återkallade kablar. Registrera dina återkallade kablar enligt instruktionerna på webbsidan nedan och gör kablarna obrukbara genom att skära av dem på mitten. Fluke skickar ersättningskablar till dig utan kostnad.

https://www.fluke.com/sv-se/support/sakerhetsmeddelanden/17xx-quadcable-recall

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-07-07