Focus Nordic AB återkallar selfielampa

Godtagbar frivillig åtgärd. Focus Nordic AB återkallar selfielampa Nanlite Halo 14 då mätningar av produkten visat att den avger för mycket störningar, vilket kan påverka andra produkter i närheten.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2023-01-31
  • Ärendenummer:21EV3642
  • Part i ärendet:Focus Nordic AB
  • Tillverkare:NANLITE
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:NANLITE
  • Modell:Halo 14
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för störning

Tekniska brister

Vid mätningar har produkten visat sig avge för mycket störningar, som kan påverka andra produkter i närheten.

Åtgärder

Focus Nordic har stoppat försäljningen av produkten och tagit tillbaka dem från återförsäljarna.

Kända försäljningsställen

Gofoto.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-02-09