Anker återkallar powerbank

Tillverkare/säljare informerar. Anker Innovations återkallar Anker 535 powerbank då det har visat sig att det finns en risk att den kan orsaka brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2023-01-26
  • Ärendenummer:23EV514
  • Part i ärendet:Anker
  • Tillverkare:Anker
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Anker
  • Modell:Anker 535 Power Bank (PowerCore 20k) - PN: A1366
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Tillverkaren har upptäckt ett tillverkningsfel hos den specifika produktmodellen som kan orsaka skada i battericellen, vilket kan leda till överhettning av powerbanken.

Åtgärder

Försäljningsstopp och återkallelse från slutkonsument av den påverkade modellen.

Kända försäljningsställen

Anker samt Amazon

Annan information

Anker har valt att återkalla produkten och återbetala sina kunder. Mer information om återkallelsen och hur man som konsument ska gå tillväga finns på följande sida: https://www.anker.com/a1366-recall

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-03-08