Franke återkallar avfallskvarn

Tillverkare/säljare informerar. Franke återkallar en avfallskvarn som kan gå sönder vid drift. Då kan den som använder kvarnen träffas av de flygande bitarna och bli skadad.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2018-01-22
  • Ärendenummer:18EV427
  • Part i ärendet:Franke Italia S.p.A.
  • Tillverkare:Franke Italia S.p.A.
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Franke
  • Modell:FWD75R med serienummer som börjar på “1M5” eller som har “6” som tredje siffra i serienumret
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Annan

Tekniska brister

Tillverkarens egna tester visar att avfallskvarnen kan gå sönder vid drift varvid delar slungas ut ur maskinen. Användaren kan då träffas av de flygande bitarna. Om en sådan bit träffar ansiktet kan användaren få sår och svullnader. Träffar en sådan bit ögat finns risk för att ögat skadas med synrubbningar eller blindhet som följd. 

Åtgärder

Tillverkaren har därför valt att återkalla produkten. Med anledning av att det visat sig svårt att nå ut till de kunder som har den här kvarnen installerad informerar Elsäkerhetsverket nu om återtagandet.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".