Gelia återkallar LED-slinga Rope R10 ur en begränsad batch

Tillverkare/säljare informerar. Gelia har initierat en återkallelse av LED-slinga Rope R10 ur en begränsad batch. Detta på grund av tillverkningsfel som gör att det kan finnas risk för elstötar. Användare uppmanas att sluta använda produkten och returnera produkten till inköpsstället för återbetalning eller ersättningsvara.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2022-09-13
  • Ärendenummer:22EV4645
  • Part i ärendet:Gelia
  • Tillverkare:Gelia
  • Typ av åtgärd:Annat
  • Varumärke:LED-slinga Rope R10
  • Modell:Batchnummer: 30788531 – 230
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Gelia har upptäck att batchen har ett tillverkningsfel som gör att beröringskyddet inte är fullgott och det kan finnas risk för elstötar.

Åtgärder

Gelia återkallar aktuell batch. Batchen levererades ut till återförsäljarledet under 2019 – 2020.

Batchnumret hittar du på märkskylten på produkten, se bilder.
Återkallelsen omfattar endast batchnummer: 30788531 – 230.

Återlämna produkten till din återförsäljare för återbetalning alternativt ersättningsvara.

Artikelnr: 4091058501
Artikel: LED-slinga Rope, LEDSLINGA 10M

EAN-kod: 7318270040118
Batchnummer: 30788531 – 230

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-10-21