Gilbert Trading tvingas återkalla bordslampa

Försäljningsförbud. Lampa med kattdesign får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det har visat sig att den kan orsaka elchock. Bristerna är så allvarliga att Gilbert Trading i Jönköping AB måste återkalla sålda lampor från återförsäljare och konsumenter.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-07-02
  • Ärendenummer:18EV2200
  • Part i ärendet:Gilbert Trading i Jönköping AB
  • Tillverkare:Gilbert Trading i Jönköping AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Gilbert
  • Modell:47384
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Enligt den tekniska undersökningen kan du komma åt spänningsförande delar. Vid test visade det sig att man kan komma i kontakt med lamphållaren. Dragavlastningsdonet är bristfälligt. 

Adminstrativa brister

Denna typ av armatur ska vara märkt med varning om att lampan inte är avsedd för barn, denna varning saknas vilket är en brist. Sammantaget har lampan så allvarliga brister att det är motiverat att kräva att den återtas från slutanvändare. Har du köpt denna lampa ska du genast sluta använda den och lämna den tillbaka till inköpsstället.

Kända försäljningsställen

Gekås i Ullared

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2018-07-02