Glam And Beauty AB återkallar brödrost

Godtagbar frivillig åtgärd. Glam And Beauty AB återkallar alla sålda brödrostar efter att Elsäkerhetsverket hittat brister.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-10-26
  • Ärendenummer:17EV9059
  • Part i ärendet:Glam And Beauty AB
  • Tillverkare:Princess
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Princess
  • Modell:142650
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

När brödrosten provades, så kunde man komma åt spänningsförande delar och få elchock.

Brödrosten fallerade vid så kallad onormal användning (engelsk: abnormal use). Det är ett prov där mekanismen för brödskivorna låses fast och brödrosten sätts igång. Brödrosten ska klara detta prov utan att bli farlig. Det visade sig att plasten smälte och blottade spänningsförande delar. 

Administrativa brister

Det saknas också EU-försäkran till produkten.

Åtgärder

Glam And Beauty AB återkallar alla sålda brödrostar

Kända försäljningsställen

Fyndiq

Senast granskad: 2018-11-29