Goda Jorden AB säljstoppar spisplatta

Godtagbar frivillig åtgärd. Goda Jorden AB säljstoppar spisplatta av varumärket StarChef då det visat sig att spisplattan har brister som kan leda till brand eller elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-06-09
  • Ärendenummer:20EV6870
  • Part i ärendet:Goda Jorden AB
  • Tillverkare:StarChef
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:StarChef
  • Modell:JX-1010B
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Spisplattan har fel typ av stickpropp med tanke på skyddsklassen. Det ska vara jordad stickpropp enligt den märkning som finns men är en klass II, vilket gör att spisplattan saknar skydd mot elchock. Internt finns många brister som exempelvis kort isolationsavstånd och fel komponenter.

Administrativa brister

Nästan ingen märkning finns. Det saknas också svensk bruksanvisning.

Åtgärder

Frivillig åtgärd i form av säljstopp och destruktion.

Kända försäljningsställen

Goda Jorden AB

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-06-15