Granit Funktion & Förvaring säljstoppar lampa Bright Concept

Frivillig åtgärd. Granit Funktion & Förvaring säljstoppar lampa märkt Bright Concept då det har visat sig att den kan orsaka elchock och störning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-10-25
  • Ärendenummer:18EV4059
  • Part i ärendet:Granit Funktion & Förvaring AB
  • Tillverkare:Granit Funktion & Förvaring AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Bright Concept
  • Modell:373658
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Elchock, Störning

Enligt den tekniska undersökningen kan sladden lossna från produkten. Dessutom kan godset i armaturen skava på isoleringen på sladden.

Kända försäljningsställen

Granits butiker

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Patrik Espino Colin