Granit Funktion & Förvaring säljstoppar lampa Bright Concept

Frivillig åtgärd. Granit Funktion & Förvaring säljstoppar lampa märkt Bright Concept då det har visat sig att den kan orsaka elchock och störning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-10-25
  • Ärendenummer:18EV4059
  • Part i ärendet:Granit Funktion & Förvaring AB
  • Tillverkare:Granit Funktion & Förvaring AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Bright Concept
  • Modell:373658
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock, Risk för störning

Tekniska brister

Enligt den tekniska undersökningen klarar nätsladdens dragavlastningsdon inte dragprovet, detta kan innebära att sladden lossnar från produkten. Dessutom kan godset i armaturen skava på isoleringen på sladden.

Administrativa brister

Produkten saknar EU-försäkran och produkten är inte märkt med tillverkarens namn och adress. 

Åtgärder

Granit har slutat sälja produkten

Kända försäljningsställen

Granits butiker

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".