Hårtork stoppas från försäljning

Försäljningsförbud. Hårtorken har visat sig ha brister som gör att den kan vara farlig. Det har gjort att Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-11-12
  • Ärendenummer:19EV1251
  • Part i ärendet:Bratt Trading AB
  • Tillverkare:GA.MA
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:GA.MA
  • Modell:Classic
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Hårtorken saknar skydd mot överhettning i motorn, vilket visade sig under test. Då brann motorn och plasten smälte runtomkring. Då kan man också komma åt spänningsförande delar. 

Adminstrativa brister

EU-försäkran saknas

Åtgärder

Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-11-14