Highlands International AB säljstoppar lampa

Godtagbar frivillig åtgärd. Lampan säljstoppas av Highlands International AB efter påpekande från Elsäkerhetsverket. Förutom avsaknad av märkning och EU-försäkran så lossnar lampans skyddskåpa alldeles för lätt.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2018-11-16
 • Ärendenummer:18EV4701
 • Part i ärendet:Highlands International AB
 • Tillverkare:Xiamen Mercury co Ningbo china
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
 • Varumärke:Inget
 • Modell:E27 2700K
 • Typ av produkt:Belysning
 • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Enligt den tekniska undersökningen lossnar lampans skyddskåpa med obetydlig kraft. Då skyddskåpan lossnat kan LED-modulens spänningsfarliga delar beröras och man kan få en elchock.

Administrativa brister

Produkten saknar EU-försäkran och information om tillverkarens namn och adress saknas på produkten. Produkten är inte heller märkt med importörens namn och adress. 

Åtgärder

Highlands har slutat sälja produkten

Kända försäljningsställen

 • CDON
 • www.importören.com

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2018-11-28