Hookahshop tvingas återkalla kokhäll

Försäljningsförbud. Kokhällen har allvarliga brister som gör att det finns risk för brand och elchock. Elsäkerhetsverket har därför beslutat att Hookashop måste återkalla alla sålda kokhällar.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-02-21
  • Ärendenummer:19EV6546
  • Part i ärendet:Hookahshop
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Cultimo
  • Modell:HP-100W
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Kryp- och luftavstånd uppfyller inte kraven. Produktens ytor blir för heta och det saknas märkning.

Administrativa brister

Ingen EU försäkran.

Åtgärder

Försäljningsförbud med återkallese från konsument

Kända försäljningsställen

www.hookahshop.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".