Humlegårdens Ekolager AB säljstoppar termostat

Godtagbar frivillig åtgärd. Humlegårdens Ekolager AB säljstoppar termostat då produkten har märkningsbrister och bland annat saknar CE-märkning.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2022-10-17
 • Ärendenummer:22EV1705
 • Part i ärendet:Humlegårdens Ekolager AB
 • Tillverkare:Ej angivet
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
 • Varumärke:Ej angivet
 • Modell:STC-1000
 • Typ av produkt:Övrigt
 • Brister:Annan

Administrativa brister

Produkten saknar följande märkning

 • CE-märkning
 • Märkning med tillverkarens namn och postadress
 • Märkning med Importörens namn och postadress
 • Produkten är märkt med säkerhetsinformation på engelska istället för svenska
 • EU-försäkran är inte korrekt och kan, då produkten saknar ovanstående
  märkning, inte kopplas till produkten i fråga

Åtgärder

Produkten har slutat att säljas

Kända försäljningsställen

Humlegårdens Ekolager AB

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-11-07