Hung fat trading asian AB säljstoppar lampa

Försäljningsförbud. Hung fat trading asian AB säljstoppar och återkallar lampa då produktens tekniska brister kan orsaka elchock.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2023-12-21
 • Ärendenummer:23EV5181
 • Part i ärendet:HUNG FAT TRADING ASIAN AB
 • Tillverkare:Okänd
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
 • Varumärke:Okänd
 • Modell:Okänd
 • Typ av produkt:Belysning
 • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

 • Anslutningen enbart lödd och kan lossna.
 • Lampan välter för lätt.
 • Skruvar och kopplingar är skadade från fabrik och flertalet skruvar saknas.
 • Delar i lampan klarar inte hållfasthetsprov utan går sönder, däribland vattenbehållaren.

Administrativa brister

All märkning saknas, däribland CE-märkning.

Åtgärder

Hung Fat Trading är ålagda att återkalla sålda produkter.

Kända försäljningsställen

Hung Fat Trading

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-01-03