Hus och Hemma Gyllensvan AB tvingas säljstoppa belysning

Försäljningsförbud. Belysning får försäljningsstopp av Elsäkerhetsverket då visar sig att den kan störa ut andra produkter.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-12-13
  • Ärendenummer:18EV4941
  • Part i ärendet:Hus Och Hemma Gyllensvan AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Omega
  • Modell:EOMELE27E-12W
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för störning

Tekniska brister

Den ledningsbundna störningen kan orsaka störningar på andra elektriska produkter.

Administrativa brister

Produkten saknar EU-försäkran

Åtgärder

Försäljningsstopp med återtag från återförsäljare

Kända försäljningsställen

CDON

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".