ICA återkallar ICA Home LED dekorationslampa

Tillverkare/säljare informerar. ICA återkallar ICA home LED dekorationslampa 120lm på grund av brister i elsäkerheten. Glaskåpan kan lossna från sockeln vilket medför att elektriska delar blir åtkomliga.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-01-26
  • Ärendenummer:21EV282
  • Part i ärendet:ICA Sverige AB
  • Tillverkare:ICA Sverige AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:ICA Home
  • Modell:LED dekorationslampa 120lm
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Glaskåpan kan lossna från sockeln vilket medför att elektriska delar blir åtkomliga.

Åtgärder

ICA återkallar samtliga ICA Home LED dekorationslampa 120lm med stor glaskåpa, så kallad G95, märkt med artikelnummer 558186. Artikelnumret står på ovansidan av glaskåpan.

ICA uppmanar kunder som har köpt produkten att lämna tillbaka produkten till den ICA-butik där den köptes, reklamera via ica.se alternativt kontakta ICAs kundkontakt på telefon 020-83 33 33. Läs mer på Kundservice ICA

Kända försäljningsställen

Produkten har sålts i ICA-butiker under 2 år.

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-02-01