ICA Sverige AB säljstoppar Sous Vide Maskin

Frivillig åtgärd. ICA Sverige AB säljstoppar Sous Vide Maskin då det visat sig att produkten kan orsaka störningar.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2019-05-27
 • Ärendenummer:19EV1429
 • Part i ärendet:ICA Sverige AB
 • Tillverkare:Melissa
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
 • Varumärke:Melissa
 • Modell:Sous Vide, typ 16310213
 • Typ av produkt:Hushållsprodukter
 • Brister:Störning

Tekniska brister

Produkten klarar inte kraven enligt standard för ledningsbunden och utstrålande störningar.

Administrativa brister

Inga brister funna

Åtgärder

ICA Sverige AB har återkallat produkten från marknaden.

Kända försäljningsställen

 • ICA Maxi
 • ICA Kvantum
 • ICA Supermarket
 • ICA Nära

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Patrik Espino Colin