INF Company AB återkallar USB-laddare

Frivillig åtgärd. INF Company AB återkallar USB-laddare då det visat sig att det finns brister som kan orsaka elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-12-12
  • Ärendenummer:18EV6072
  • Part i ärendet:INF Company AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:UC-019
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Den tekniska undersökningen visade på att isolationsavståndet mellan sekundärlindningen och primärlindningen är 1,1 mm och kravet är 5,0 mm. Risk för elchock och brand.

Administrativa brister

Produkten är inte CE-märkt och EU-försäkran saknas. Tillverkarens namn och adress saknas på produkten och det finns heller ingen bruksanvisning på svenska. 

Åtgärder

INF Company AB återkallar produkten

Kända försäljningsställen

INF Company AB

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".