Ivita Scandinavia AB återkallar rökelsekar

Godtagbar frivillig åtgärd. Ivita Scandinavia AB säljstoppar och återkallar rökelsekar då det finns en hög risk för elchock vid användning av rökelsekaret.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-03-17
  • Ärendenummer:21EV4672
  • Part i ärendet:Ivita Scandinavia AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Krypavståndet är för klent tilltaget och ledare inuti kan lossna och lägga sig mot ytterhöljet, som är av metall. Det finns en mycket hög risk för elchock av den som använder rökelsebrännaren.

Administrativa brister

All väsentlig märkning saknas.

Åtgärder

Ivita Scandinavia AB har kasserat alla produkter i lager och ska återkalla alla sålda.

Kända försäljningsställen

akhira.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-03-24