Jem&Fix säljstoppar strålkastare

Godtagbar frivillig åtgärd. Jem&Fix säljstoppar strålkastare LED. Produkten klarar inte vattenprovet och efterföljande spänningsprov, vilket medför en risk för elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-09-28
  • Ärendenummer:22EV3257
  • Part i ärendet:Jem&Fix Sverige
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Okänt
  • Modell:9047330 88-92160/SE, 10W strålkastare LED
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Bristerna som framkommit vid provning visar att det finns risk för elchock eller brand. Följande brister upptäcktes vid provningen: Vid vattenprovet tränger vatten in i armaturen vilket inte är tillåtet. Vid spänningsprovet som utfördes efter vattenprovet, uppstod genomslag vid 1280 V, produkten ska klara 1460 V under 1 minut.

Administrativa brister

Produkten saknar märkning med tillverkarens och importörens namn och postadress. Produkten saknar svensk bruksanvisning. Bruksanvisningen saknar information om vad som ska göras om nätsladden skadas. Produkten saknar korrekt EU-försäkran.

Åtgärder

Jem&Fix Sverige har säljstoppat produkten.

Kända försäljningsställen

Jem&Fix

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-10-03