Jula återkallar löpband Kayoba 002400

Tillverkare/säljare informerar. Jula återkallar löpbandet Kayoba 002400 tillverkade 2021-05. Det har upptäckts ett allvarligt fel som innebär att löpbandet inte startar samt att säkringen eller förekommande jordfelsbrytare löser ut.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-10-29
  • Ärendenummer:21EV5914
  • Part i ärendet:Jula AB
  • Tillverkare:Jula AB
  • Typ av åtgärd:Annat
  • Varumärke:Kayoba
  • Modell:002400 tillverkade 2021-05, sålda 2021-09-30 - 2021-10-19
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Fas-ledare och jord har blivit förväxlade i produktion. Felet innebär att löpbandet inte startar samt att säkringen eller förekommande jordfelsbrytare löser ut och det finns en risk för elchock. 

Åtgärder

Om du har ett löpband med dessa symptom avlägsna stickproppen från vägguttaget. Detta gäller endast produkter sålda under perioden 2021-09-30 till 2021-10-19. Om du har ett löpband inköpt under denna period ska du kontrollera tillverkningsmånad på produktens märkningslapp. Om det är tillverkningsmånad 2021-05 ta med löpbandet till närmsta Jula varuhus där det sänds till central verkstad för kontroll och eventuell åtgärd. 

Mer info på Julas hemsida:

https://www.jula.se/kundservice/aterkallade-produkter/

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-11-22