Jula återkallar luftkonditionering 3,5KW ANSLUT

Tillverkare/säljare informerar. Jula återkallar luftkonditionering 3,5KW Anslut för kontroll. De har uppmärksammat att enstaka exemplar av luftkonditionering art. Nr. 007020 varumärke Anslut kan ha ett fel som skulle kunna leda till brand i enheten. Gäller enbart apparater sålda under perioden april-augusti 2020 och då enbart de som är märkta med serie nummer 72627201 / 72661601 / 72662101.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-08-24
  • Ärendenummer:21EV4533
  • Part i ärendet:Jula AB
  • Tillverkare:Jula AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Anslut
  • Modell:LUFTKONDITIONERING 3,5KW ANSLUT, artikelnummer 007020 med serie nummer 72627201, 72661601 och 72662101
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister:

Jula AB har upptäckt att enstaka exemplar av Anslut luftkonditionering med artikelnummer 007020 kan vara behäftade med fel som skulle kunna leda till brand i enheten.

Åtgärder:

Kontrollera om din produkt ingår i berörd serie. Om din produkt omfattas ska du sluta använda den samt lämna in den till närmsta Jula varuhus där den kommer att sändas vidare för kontroll och eventuell åtgärd. Läs mer på https://www.jula.se/kundservice/aterkallade-produkter.

Kända försäljningsställen:

Jula

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".