Jula återkallar spotlight

Frivillig åtgärd. Jula återkallar spotlight då provrapport visat på att den interna jordningen inte är pålitlig och det finns risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-11-25
  • Ärendenummer:19EV4538
  • Part i ärendet:Jula
  • Tillverkare:Jula
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Anslut
  • Modell:Art.nr. 423-325, Batchnr.2202448
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Skyddsjordningen är inte pålitlig. Resistens uppmättes till högre än 0,6 ohm, kravet är högst 0,5 ohm.

Administrativa brister

Inga administrativa brister

Åtgärder

Frivilligt återtag från konsument av den berörda batchen.

Kända försäljningsställen

Jula

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".