K-C Trading AB återkallar USB-laddare

Frivillig åtgärd. K-C trading AB återkallar USB-laddare då visat sig att det finns risk för elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-12-19
  • Ärendenummer:18EV6100
  • Part i ärendet:K-C Trading AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:S6
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brand, Elchock

Enligt den tekniska undersökningen finns risk för elchock och brand.

Kända försäljningsställen

Mobilrex

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud (pdf, 0,6 MB)

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Patrik Espino Colin