Kaz Europe Sarl tvingas säljstoppa luftfuktare

Försäljningsförbud. Kaz Europe Sarl tvingas säljstoppa luftfuktare av varumärket Vicks. Elsäkerhetsverkets utredning visar att produktens knapp kan orsaka elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-06-03
  • Ärendenummer:22EV275
  • Part i ärendet:Kaz Europe Sarl
  • Tillverkare:Kaz Europe Sarl
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Vicks
  • Modell:modell VH845E, typbeteckning EHU845KUO, serienummer 35220
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Efter borttagning av knappen på strömbrytaren kan spänningsförande delar vidröras. Knappen anses vara en löstagbar del eftersom den kan tas bort med en kraft på endast 19 N. Bristen innebär att det finns risk för att produkten kan orsaka elchock, vilket kan riskera säkerheten för person eller egendom.

Administrativa brister

Produktens märkning och dokumentation har granskats och inga administrativa brister påträffats.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat att förbjuda Kaz Europe Sarl att tillhandahålla produkten.

Kända försäljningsställen

cdon.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-06-27