Kjell & Co Elektronik AB återkallar USB-laddare av modell Linocell Super Charger 6 Port USB Smart Power Adapter 50W

Tillverkare/säljare informerar. På grund av risk för brand återkallar Kjell & Co Elektronik AB USB-laddare av modell Linocell Super Charger 6 Port USB Smart Power Adapter 50W

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-04-01
  • Ärendenummer:21EV1955
  • Part i ärendet:Kjell & Co Elektronik AB
  • Tillverkare:Kjell & Co Elektronik AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Linocell
  • Modell:97520 (vit) och 96520 (svart)
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

En specifik komponent i produkt har brunnit på grund av ansträngd / ej optimal användning. Produktens kretskort och inkapsling består av flamskyddande plast (UL94-V0-plast) vilket förhindrar vidare brandutveckling. Dock kan det påverka kontaktyta i omgivning vilket i sig medför risk för brand. 

Åtgärder

Kjell & Co Elektronik AB återkallar USB-laddare av modell Linocell Super Charger 6 Port USB Smart Power Adapter 50W artikelnummer 97520 (vit) / 96520 (svart) i batch/serie IK79987 | IK81580 | IK83801 | IK84732, sålda under period januari- 2018 till januari- 2021. Du identifierar produkten som återkallas med hjälp av artikelnummer och batch/serienummer. Produktens märkning finner du på baksidan av produkten.

Kända försäljningsställen

Kjell & Company

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-04-01