Komikapp AB återkallar strömförsörjningsdon till stjärnprojektor

Tillverkare/säljare informerar. Komikapp AB återkallar strömförsörjningsdon till stjärnprojektor, art.nr. 504180. Produkten har levererats med en reseadapter. En reseadapter är inte tänkt att användas permanent och utgör därför en säkerhetsbrist.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-10-27
  • Ärendenummer:21EV5853
  • Part i ärendet:Komikapp AB
  • Tillverkare:Funtime Gifts Ltd.
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:TFH
  • Modell:Reseadapter och strömförsörjningsdon
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Annan

Tekniska brister:

Stjärnprojektor, art.nr. 504180, har levereras med reseadapter. En reseadapter är inte tänkt att användas permanent och utgör därför en säkerhetsbrist. 

Åtgärder:

Komikapp AB uppmanar alla som har denna i sin ägo att inte använda denna mer. Komikapp AB har inte fått någon anmälan om att någon skada på inventarier/material eller person uppstått men väljer som en försiktighetsåtgärd att göra en återkallelse av reseadaptern och strömförsörjningsdon. Projektorn i sig är inte påverkad av återkallelsen som endast berör strömförsörjningen.

Om du köpt denna produkt av Komikapp AB, kontakta dem för att få strömförsörjningsdonet utbytt.

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".