Kompernass återkallar Espressomaskin SEMS 1100 A1

Tillverkare/säljare informerar. Kompernass återkallar produkten Espressomaskin SEMS 1100 A1 av varumärket Silvercrest sedan det visat sig att produkten skulle kunna ge en elektrisk stöt. Espressomaskinen har sålts i samtliga Lidl Sveriges butiker.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-10-30
  • Ärendenummer:19EV5349
  • Part i ärendet:LIDL
  • Tillverkare:Kompernass H. GMBH
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Silvercrest
  • Modell:Espressomaskin SEMS 1100 A1
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Risk för elchock

Återkallandet berör endast produkten

Silvercrest Espressomaskin SEMS 1100 A1 med artikelnummer IAN 313486 (artikelnumret hittar du under espressomaskinen). Såld i Sverige under tidsperioden: 17 juni – 1 augusti

Andra produkter av märket Silvercrest är inte drabbade. Lidl Sverige beklagar och ser allvarligt på det inträffade. Konsumenter som köpt varan ombeds returnera den till inköpsplatsen, eller till närmaste Lidl-butik. Kunderna får självklart pengarna tillbaka, även utan uppvisande av kassakvitto.

Kontakt 

press@lidl.se
Tel: 08-5555 7195

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".