Laddare återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat att eQuipIT Sverige AB ska återkalla laddarna.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2015-10-26
  • Ärendenummer:15EV2488
  • Part i ärendet:eQuipIT Sverige AB
  • Tillverkare:eQuipIT
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:eQuipIT
  • Modell:A1344 AE060LP
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Åtgärder

Elsäkerhetsverket fick in en anmälan om ett brandtillbud med den här laddaren. Vid tester så visade det sig att isolationsavstånden internt i laddaren är otroligt klent tilltagna. Det är uppmätt 0,6 mm där kraven är minst 4 mm. Detta är mellan primärsidan (230 Volt) och sekundärsidan (den kontakt du stoppar i datorn). Det gör att spänningsöverslag kan ske. Vidare så saknas märkning och EG-försäkran.

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. eQuipIT Sverige AB är ålagd att varningsinformera.

Kända försäljningsställen

eQuipIT Sverige AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2015-11-03