Laddare återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat att Takisson Handelsbolag ska återkalla alla sålda laddare.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-02-18
  • Ärendenummer:15EV3916
  • Part i ärendet:Takisson Handelsbolag
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Åtgärder

Laddarens isolationsavstånd är väldigt klent tilltagna och klarar inte spänningsprov. Hållfastheten i laddaren är inte okej, utan går sönder på ett farligt sätt. Kablar inuti laddaren är dåligt fastsatta och kan spänningssätta berörbara delar. Laddaren saknar all märkning och EG-försäkran.

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Takisson Handelsbolag är ålagd att varningsinformera.

Kända försäljningsställen

Takis Mobil

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2016-02-29