Laddare återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat att Unga i arbete i Sverige AB ska återkalla alla sålda laddare.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-05-26
  • Ärendenummer:16EV672
  • Part i ärendet:Unga i arbete Sverige AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:A1234
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Åtgärder

Laddaren klarar inte spänningsprov, det blir ett överslag mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (det som sitter i datorn som laddas). Isolationsavstånd inuti är väldigt klent tilltaget. Uppmätt är 0,2 mm där kravet är minst 4 mm. Plastmaterialet i höljet till laddaren klarar inte heller kraven. Det brinner för lätt och kan bidra till brandspridning. Märkning saknas och stickproppen har fel dimensioner. Det saknas också EU-försäkran. 

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Unga i arbete Sverige AB är ålagd att varningsinformera. Laddaren har varit med i en misstänkt elolycka.

Kända försäljningsställen

fyndförflera.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2016-06-03