Laddare återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat att ChargeStuff AB måste ta tillbaka alla farliga laddare.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-03-16
  • Ärendenummer:17EV12636
  • Part i ärendet:ChargeStuff AB
  • Tillverkare:Firstcom
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Firstcom
  • Modell:A1184
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Laddaren har mycket allvarliga brister som gör att nätspänning (230 Volt) kan gå rätt igenom laddaren vilket kan leda till elchock eller brand i laddaren och den dator som laddas.

Administrativa brister

Laddaren saknar även en EU-försäkran vilket är en allvarlig administrativ brist.

Ågärder

Elsäkerhetsverket har ålagt ChargeStuff AB att varningsinformera och återta alla farliga laddare. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller återvinna den på din närmaste miljöstation.

Kända försäljningsställen

ChargeStuff.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2018-03-21