Laddare återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Laddaren har mycket allvarliga brister som gör att nätspänning (230 Volt) kan gå rätt igenom laddaren vilket kan leda till elchock eller brand i laddaren och den dator som laddas.Elsäkerhetsverket har beslutat att ChargeStuff AB måste ta tillbaka alla farliga laddare.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-03-16
  • Ärendenummer:17EV12636
  • Part i ärendet:ChargeStuff AB
  • Tillverkare:Firstcom
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Firstcom
  • Modell:A1184
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Laddaren saknar även en EU-försäkran vilket är en allvarlig administrativ brist.

Elsäkerhetsverket har ålagt ChargeStuff AB att varningsinformera och återta alla farliga laddare. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller återvinna den på din närmaste miljöstation.

Kända försäljningsställen

ChargeStuff.se

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilden för att se en större version.

Laddare till Apple dator

Laddaren. 

Transformator

Här kan man se en intern komponent (transformator). Primär sida (230 Volt) ligger direkt an mot sekundär sida (den du kopplar till datorn). Det ger mycket hög risk för elchock och brand.

Exempel på dåligt isolationsavstånd.

 

Exempel på dåligt isolationsavstånd.

 

Exempel på dåligt isolationsavstånd.

Här syns exempel på där isolationsavståndet är för klent tilltaget.

Märkningen på laddaren.

Märkningen på laddaren.

Förpackningen till laddaren.

Förpackningen till laddaren.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson