Laddare säljstoppas

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-06-14
  • Ärendenummer:16EV676
  • Part i ärendet:Ahlberg-Dollarstore AB
  • Tillverkare:Deltaco
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Deltaco
  • Modell:USB-AC50
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Brister

Laddaren klarar inte kraven på isolation. Interna komponenter är inte tillräckligt isolerade. Interna ledningar kan lossna och komma i kontakt med den del som sedan kopplas in i telefonen.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har krävt att Ahlberg-Dollarstore AB ska sluta sälja dessa produkter. Produkten saknar också EU-försäkran, vilket den ska ha för att få säljas.

Denna produkt har tidigare förbjudits i ärendet 15EV861. Ahlberg-Dollarstore AB uppgav då att produkterna togs bort från försäljning. Detta skedde inte, så därför beslutar Elsäkerhetsverket om detta försäljningsförbud direkt mot Ahlberg-Dollarstore AB.

Kända försäljningsställen

Dollarstore

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2016-06-23