Lampa återkallas från konsument

Försäljningsförbud. En lampa som sålts av Biljardexperten i Stockholm AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Man kan lätt komma åt den spänningsförande sockeln på den ljuskälla man skruvar i. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-10
  • Ärendenummer:17EV108
  • Part i ärendet:Biljardexperten i Stockholm AB
  • Tillverkare:Joba
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Joba
  • Modell:HS-3, Trilux III
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Elchock, Brand

Elsäkerhetsverket har ålagt Biljardexperten i Stockholm AB att varningsinformera och återta alla sålda lampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

Biljardexperten i Stockholm AB

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem

.

Lampan.

Lampan.

Farliga lampa

Här syns en av de allvarliga bristerna. Man kan alltså komma åt spänningsförande delar när man skruvar i ljuskällan. 

Sockel berörbar

Ännu en anmärkning. Man kan komma åt farliga delar när ljuskällan är iskruvad.

Märkningen på lampan.

Märkningen på lampan.

 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson