LED-lampa går sönder för lätt

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. 

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2015-11-25
  • Ärendenummer:15EV2674
  • Part i ärendet:Proove AB
  • Tillverkare:Jedi Lighting
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Jedi Lighting
  • Modell:JE01225
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Åtgärder

LED-lampan klarar inte vridprov. Stommen lossnar från sockeln och det finns då risk för elchock och brand. Då lampan testas att skruvas i en vanlig lamphållare så är fortfarande en del av sockeln åtkomlig. Man kan alltså komma åt spänningsförande delar och få en elchock.

Elsäkerhetsverket har krävt att Proove AB ska sluta sälja dessa produkter.

Kända försäljningsställen

Dollarstore

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".