LED-strålkastare återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att iTrade AB ska återkalla alla sålda enheter.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-01-16
  • Ärendenummer:16EV1519
  • Part i ärendet:iTrade AB
  • Tillverkare:inLED (märkt på förpackningen)
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:inLED (märkt på förpackningen)
  • Modell:FL03-30
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk, Risk för störning

Tekniska brister

LED-strålkastaren har alldeles för litet isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och berörbara delar (ytterhöljet). Uppmätt är 0,1 mm där kravet är minst 1,4 mm. Nätkabeln är också av fel typ. Det gör att det finns en risk för elchock. 
Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat.

De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 65,7 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 2,2 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. 

Administrativa brister

LED-strålkastaren saknar också en godtagbar EU-försäkran och svensk bruksanvisning. Det är en allvarlig brist.

Åtgärder

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. iTrade AB är ålagd att varningsinformera.

Kända försäljningsställen

spotiled.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".