LED-strålkastare brister i elsäkerhet och EMC

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-01-17
  • Ärendenummer:16EV1523
  • Part i ärendet:Ljustema Sverige AB
  • Tillverkare:Teralite Led
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Teralite Led
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk, Risk för störning

Tekniska brister

Den här LED-strålkastarens anslutningskabel kan tryckas in i höljet. Det gör att det finns risk att kabeln kommer åt saker inuti höljet. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat.

De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 63,8 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 3,7 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. 

Administrativa brister

Märkningen är bristfällig. 

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Kända försäljningsställen

Ljustema Sverige AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".