LED-strålkastare fallerar i elsäkerhet och avger störningar

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-01-30
  • Ärendenummer:16EV1719
  • Part i ärendet:Lyson AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:TL-F20W-C, PBAL20WNW
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk, Risk för störning

Tekniska brister

LED-strålkastarens konstruktion har brister vad gäller fastsättningen av jordning. Märkningen är bristfällig. Strålkastaren avger också ledningsbundna störningar.

De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 2,1 dB över gränsen. 

Administrativa brister

Strålkastaren saknar också EU-försäkran. Det är en allvarlig brist.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Kända försäljningsställen

Prestandabelysning.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".