Ledbuddy tvingas återkalla pannlampa

Försäljningsförbud. Pannlampan och dess laddare har allvarliga brister som gör att det finns risk för elchock. Elsäkerhetsverket har därför beslutat att Ledbuddy måste återkalla alla sålda pannlampor.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-06-25
  • Ärendenummer:20EV2532
  • Part i ärendet:Ledbuddy
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Boruit
  • Modell:Boruit RJ-3000 Headlamp
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister:

Krypavstånd mättes till 1 mm, kravet är 4,7 mm. Laddaren klarar inte spänningsprovet för förstärkt isolering samt att den endast har 2 isoleringslager, kravet är 3. Laddaren saknar egen säkring som skyddar vid kortslutning, den klarar inte slagkraft och spänningsförande delar blev berörbara efter 3:e slaget. Produkten saknar också bruksanvisning. Bristerna är av sådan karaktär att de medför risk för elchock eller brand.

Administrativa brister:

Produkten saknar EU-försäkran och saknar märkning och adressuppgifter. Produkten saknar också bruksanvisningen.

Åtgärder:

Försäljningsförbud med återkallelse från konsument

Kända försäljningsställen:

cdon.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2020-07-03