LegoElektronik Sweden AB återkallar Led Lysrör T8 från Winpat

Tillverkare/säljare informerar. LegoElektronik Sweden AB återkallar Led Lysrör T8 från Winpat sålda mellan 2017-10-16 och 2019-12-31 då det visat sig att en bristfällig konstruktion kan leda till att lysröret blir för varmt och kan därmed orsaka brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-09-08
  • Ärendenummer:21EV4868
  • Part i ärendet:LegoElektronik Sweden AB
  • Tillverkare:Winpat Technology Co, Ltd.
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Winpat
  • Modell:LYSRÖR LED T8 120 cm & 150 cm, modell T8-120NV, T8-120KV, T8-150NV och T8-150KV sålda mellan 2017-10-16 och 2019-12-31
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

En bristfällig konstruktion på LED-lysrör av modell T8 som sålts mellan 2017-10-16 och 2019-12-31 har upptäckts. Denna brist kan skapa olika grader av varmgång i änden där likriktaren sitter, vilket skulle kunna få allvarliga följder och orsaka brand.

Åtgärder

Då det inte med säkerhet går att säga om bristen berör hela serien eller endast en uppsättning av lysrören återkallas samtliga lysrör med aktuellt artikelnummer som sålts under perioden. Artikelnumren som berörs är: T8-120NV, T8-120KV, T8-150NV och T8-150KV. Berörda lysrör är märkta med ”Item NO: T8-PLS” följt av en bokstav och fyra siffror i ena änden av lysröret, se bild på produkten.

Om ni äger en av de berörda produkterna, i bruk eller för framtida bruk ska ni sluta använda den och ta kontakt med LegoElektronik Sweden AB för att få en ersättningsprodukt.

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-09-17