LeMa Diamanttavlor tvingas återkalla USB-laddare

Försäljningsförbud. USB-laddaren har allvarliga brister som gör att det finns risk för både elchock och brand. Elsäkerhetsverket har därför beslutat att LeMa Diamanttavlor måste återkalla alla sålda USB-laddare

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-08-06
  • Ärendenummer:19EV2786
  • Part i ärendet:LeMa Diamanttavlor
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:UJY3
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

I transformatorn är primärlindningen i direkt kontakt med sekundärlindningen vilket innebär att isolation saknas. På kretskorten uppmättes kryp och luftavståndet mellan primärkretsen och sekundärkretsen till 1.0 mm, kravet är 4 mm för luftavståndet och 5 mm för krypavståndet. Kondensatorn som ligger mellan primärkretsen och sekundärkretsen är inte klassificerad, denna skall vara av klass Y1. Kondensatorn klarar inte spänningsprovet på 3000 V och höljet är inte beständigt mot eld utan brinner upp i sin helhet då det utsätts för bränningsprov.

Provningen visar på att produkten inte uppfyller säkerhetskraven och det innebär en säkerhetsrisk för användaren.

Administrativa brister

Det saknas EU-försäkran och det finns ingen bruksanvisning på svenska. Märkningen på produkten är bristfällig då tillverkarens namn och adress saknas. Finns inte heller några uppgifter om importörens namn och adress.

Åtgärder

Försäljningsförbud med återkallelse från konsument

Kända försäljningsställen

diamanttavlor.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-11-28