Lets deal AB tvingas säljstoppa Opviq taklampa

Försäljningsförbud. Leats deal AB tvingas sluta sälja taklampa från varumärket Opviq. Lampan uppfyller inte säkerhetskraven vilket medför att det finns risk att armaturens metallstomme kan bli strömförande.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-10-12
  • Ärendenummer:21EV3878
  • Part i ärendet:Lets deal AB
  • Tillverkare:Uppgift saknas
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Opviq
  • Modell:Damar 2-kupor, svart
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister:

Anslutningsklämman är inte fäst till stommen utan rör sig fritt i armaturen vilket betyder att om en tråd lossnar från den strömförande kabeln så riskerar den att komma i kontakt med armaturens metallstomme som då kan bli strömförande. Krypavståndet mellan den spänningsfarliga ledaren, då den är kopplad till anslutningsklämman, och armaturens metallstomme är för litet. Lamphållaren klarar inte vridprovet. Samtliga märkningar och instruktioner saknas och de interna ledarnas tvärsnittsarea är för liten.

Administrativa brister: 

Produkten saknar följande märkning: - CE-märkning. - Identitetsmärkning - Teknisk märkning enligt standard - Tillverkarens namn och adress - Importörens namn och adress. Produkten saknar också EU-försäkran.

Åtgärder:

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Lets deal AB har tagit bort produkten från försäljning och informerat sin leverantör om produktens brister.

Kända försäljningsställen:

letsdeal.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-12-23