LG Energy Solution återkallar ESS-hembatterier

Tillverkare/säljare informerar. LG Energy Solutions återkallar ESS-hembatterier och genomför ett utbytesprogram genom att tillhandahålla kostnadsfria ersättningsbatterier. Det har visat sig att hembatterierna har ett tillverkningsproblem som medför risk för överhettning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-06-14
  • Ärendenummer:21EV3441
  • Part i ärendet:LG Energy Solution Europe GmbH
  • Tillverkare:LG Energy Solution
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:LG Ess Home Battery
  • Modell:RESU7H_Type R, RESU7H_Type C, RESU10H_Type R, RESU10H_Type C, RESU10, RESU 3.3, RESU 6.5, RESU 13, EM048063P3S4, EM048063P3S712 och 6EM08S81, 6EM08S81 och 6EM08S81
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

ESS-hembatterierna som omfattas av det frivilliga ersättningsprogrammet är utrustade med celler tillverkade mellan april 2017 och september 2018 och är potentiellt kopplade till specifika elektrodtillverkningsproblem som potentiellt kan resultera i termisk instabilitet som leder till överhettning. Produkterna har identifierats med låg risk, i enlighet med RAPEX Risk Assessment-metoden.

Åtgärder

LG Energy Solutions genomför frivilligt ett utbytesprogram genom att tillhandahålla kostnadsfria ersättningsbatterier. Medan utbytet pågår har LG Energy Solution implementerat dels en minskning av det maximala laddningstillståndet (SOC) till 75 % för att minimera risken för termisk instabilitet hos de potentiellt påverkade enheterna, och dels en fjärrprogramvaruuppdatering för att stärka funktionerna för fjärrdiagnostik och ge en tidig varning om batterier som kan fungera utanför förväntade specifikationer.

Ägare av potentiellt påverkade ESS Home Batteries kommer att kontaktas direkt och LG Energy Solution kommer att täcka kostnaderna för utbytesprogrammet. Ytterligare information om ersättningsprogrammet, inklusive hur man identifierar en produkts serienummer, finns på LG Energy Solutions webbplats: https://www.lgessbattery.com/eu.

Kända försäljningsställen

Kraftpojkarna AB

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-11-22