MA Stores AB återkallar locktång

Frivillig åtgärd. MA Stores AB återkallar locktång då Elsäkerhetsverkets utredning visar att produkten har brister som kan orsaka brand och elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-09-21
  • Ärendenummer:21EV3251
  • Part i ärendet:MA Stores AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:Saknas
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister:

Efter frånkoppling är spänningen mellan stiften på kontakten för hög. Efter kortslutning av VDR -komponenten (COV-typ) skyddar inte apparatens egna skyddsanordning. Avvikelse från effekt uppfyller inte kraven i standarden.

Administrativa brister:

Produktens EU-försäkran är inte komplett. Produkten saknar bruksanvisning Det finns brister i produktens märkning: - Typbeteckning saknas - Tillverkarens namn och adress saknas - Importörens namn och adress saknas.

Åtgärder:

MA Stores AB har vidtagit frivilliga åtgärder och återkallar produkten från sina kunder. Information om återtaget finns på https://fyndy.se/aterkallelse/

Kända försäljningsställen:

fyndy.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".