MA Stores AB (Fyndy) tvingas återkalla massagapistol Extreme 700

Försäljningsförbud. MA Stores AB (Fyndy) tvingas återkalla massagepistol Extreme 700 och dess laddare då det visat sig att den har allvarliga brister som gör att det finns risk för brand och elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-06-01
  • Ärendenummer:21EV1315
  • Part i ärendet:MA Stores AB (fyndy)
  • Tillverkare:Pas Group Co., Ltd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:JY02 / Extreme 700
  • Modell:JY02 / Extreme 700
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Det är möjligt att hår dras in i den roterande motorn på massagepistolen. Produktens adapter har en rad brister. Krypavståndet mellan strömförsörjningsdelarna i primärkretsen och tillgänglig sekundärkrets hos transformatorn i strömförsörjningen är för kort. Krypavståndet mellan emaljisolerade primära och sekundära lindningar är 0,4 mm, kravet är 4,7 mm. Adaptern uppfyller heller inte kravet för isolering och den saknar dragavlastning.

Administrativa brister

Produkten saknar identitetsmärkning. Den är inte heller märkt med tillverkarens namn och adress eller importörens namn och adress. Produkten saknar svensk bruksanvisning. EU-försäkran och teknisk dokumentation är inte korrekt. Adapter saknar CE-märkning.

Åtgärder

Försäljningsförbud med återtag från konsument

Kända försäljningsställen

fyndy.se och cdon.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".