Medisana GmbH återkallar Ecomed värmedyna

Tillverkare/säljare informerar. Medisana GmbH återkallar frivilligt vissa partier av elektriska värmedynor ecomed HP-40E och HP-46E

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-01-07
  • Ärendenummer:19EV89
  • Part i ärendet:Medisana GmbH
  • Tillverkare:Medisana GmbH
  • Typ av åtgärd:Annat
  • Varumärke:Ecomed
  • Modell:HP-40E och Hp-46E
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock

Brister

Kontrollboxen till värmedynorna kan gå sönder och spänningsförande delar kan exponeras. Bristerna är så allvarliga att Medisana Gmbh väljer att återkalla berörda partier.

Åtgärder

Om du har en sådan här värmedyna ska du genast sluta använda den och kontakta inköpsstället. De ska då ta tillbaka värmedynan. Får ni några problem eller har frågor kan ni kontakta Medisana via e-post:
reply-ecomed@medisana.zendesk.com

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-03-13