My Trendy Phone AB tvingas återkalla USB-laddare med 8 portar

Försäljningsförbud. USB-laddare med 8 portar får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det visat sig att den kan orsaka elchock och brand. Bristerna är så allvarliga att My Trendy Phone AB måste återkalla redan sålda USB-laddare.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-09-29
  • Ärendenummer:21EV3820
  • Part i ärendet:My Trendy Phone AB
  • Tillverkare:ShenZhen YongChao Times Technology Co. Ltd.
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Win How Solution
  • Modell:YC-CAD19
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Krypavståndet mellan primär- och sekundärkretsen på kretskortet är för litet. Krypavståndet mellan skyddstransformatorns primär- och sekundärlindningar är för litet och vid spänningsprovet uppstår genomslag. Krypavståndet mellan optokopplarens primär- och sekundärkretsen är för litet.

Administrativa brister

Produkten saknar märkning med: - Tillverkarens namn och adress - Importörens namn och adress - Klass II symbol. Produkten saknar svensk bruksanvisning och märkströmmen som angivits är för låg. Produkten saknar EU-försäkran.

Åtgärder

My Trendy Phone AB har kontaktat de kunder som köpt produkten av dem med information om att kunden ska sluta använda produkten och returnera den. Om du köpt produkten och inte blivit kontaktad av My Trendy Phone ska du kontakta dem för att få information om hur du returnerar produkten och får pengarna tillbaka.

Kända försäljningsställen

mytrendphone.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-12-23