Nedis B.V återkallar Raclette set

Tillverkare/säljare informerar. Nedis B.V återkallar raclette set då man funnit att det kan uppstå kortslutning i värmeelementet. Detta medför risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2022-01-10
  • Ärendenummer:22EV94
  • Part i ärendet:Nedis B.V
  • Tillverkare:Nedis B.V
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Nedis
  • Modell:Gourmet/Raclette Article FCRA200FBK6 EAN : 5412810334728 (batch: 11125/2103110015)
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

På grund utav brister vid tillverkningen har man funnit att det kan uppstå kortslutning i värmeelementet.

Åtgärder

Om man har en sådan här raclettegrill ska man genast sluta använda den och reklamera grillen hos försäljningsstället.

Kända försäljningsställen

24.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-02-25