New Angel Solutions AB säljstoppar USB-laddare

Frivillig åtgärd. New Angel Solutions AB säljstoppar en USB-laddare då tester visat att den har brister som ger risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-01-14
  • Ärendenummer:19EV5251
  • Part i ärendet:New Angel Solutions AB
  • Tillverkare:Gadgetme
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Gadgetme
  • Modell:Saknas
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock

Tekniska brister

Enligt undersökningsutlåtandet uppfylls inte kraven för dubbel- eller förstärkt isolering vilket innebär en risk för elchock. I transformatorn får primärlindningen direkt kontakt med sekundärlindningen.

Administrativa brister

EU-försäkran saknas och tillverkarens adress saknas på produkten. Det finns heller ingen bruksanvisning på svenska.

Åtgärder

Parten slutar sälja produkten

Kända försäljningsställen

Gadgetme

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Patrik Espino Colin