Nilfisk återkallar dammsugare

Tillverkare/säljare informerar. Nilfisk återkallar ett antal modeller av dammsugare, med namn Handy 2in1.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2018-10-29
  • Ärendenummer:18EV5928
  • Part i ärendet:Nilfisk AB
  • Tillverkare:Nilfisk AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Nilfisk AB
  • Modell:Handy 2in1
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Nilfisk har funnit att vissa modeller kan ha en felaktig laddare eller ett felaktigt batteri. Det medför en risk för överhettning och brand.

Åtgärder

Kontrollera om din dammsugare är påverkas av återkallningen.

Hemsidan hos Nilfisk där du kan kontrollera din dammsugare.

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2018-11-28